O FIRMĚ

ING. ARCH. ZDENĚK KOZUB A U T O R I Z O V A N Ý   A R C H I T E K T  IČO 13228439   DIČ CZ6202272065   ČKA 01153

 

* 27. 02. 1962

Absolvent  Fakulty architektury ČVUT v Praze  1986

Atelier Prof. ing .arch. Jana Sedláčka DrSc. /odb.as.: ing.arch. Jaroslav Němec CSc., ing. František Koubek CSc./

 

Absolvent  specializačníhov studia  technického  znalectví  v oboru  stavebnictví  a  ekonomiky  VUT  v  Brně 1996

 

tel.: +420 602 388 352

e - mail:l: arch@kozub.cz

Pintova 787, Tábor 390 01                                                                        Vejvodova 941/4,  Praha 1  110 00

Profil

Pro  každé  zadání  existuje  nekonečně  mnoho řešení.  Vždy hledám  taková, která jsou založená  na racionálním konceptu,

na smysluplném uspořádání obecných atributů architektonické tvorby.  Tato řešení obvykle sledují optimální poměr mezi cenou a výkonem, mezi užitnou hodnotou a vynaloženými prostředky,  zároveň musí být moderní a být v souladu se  soudobou architekturou, designem a estetickým cítěním, nejlépe nadčasové - ale to ať už posoudí jiní. Po celou dobu zakázky dbám o vysokou kvalitu práce, od počátečních skic a konceptů, hledajících optimální řešení až po detailní zpracování projektu a autorský dozor na stavbě. Dlouhodobě spolupracuji s týmem osvědčených  specialistů  a  firem v projekční   i realizační fázi.  Pro  své  klienty  zabezpečuji i práce prepress, designérské, reklamní a fotografické.

Software

V ateliéru pracuji s nejnovějšími verzemi programů.  Pro  návrh používám  především  ArchiCad,  který  pokládám za  jeden z  nejlepších  C A D  softwarů  pro  architekty  a  stavebnictví  obecně,  především  pro  jeho  univerzálnost , intuitivnost    a

v neposlední řadě pro jeho uživatelskou vstřícnost.  ArchiCad ve vizualizacích  následuje  Artlantis Studio -  software,  který patří mezi nejvýkonnější aplikace  pro  zpracování statických či animovaných vizualizací.

Hardware

Hardware je  již dlouhá léta x - tá generace Apple Mac Pro,  ještě od té doby,  kdy jablečné počítače u nás  téměř nikdo neznal. Jádra procesorů  tepou nezměrnou silou a ačkoliv politika této firmy  již mi není tak sympatická  jako dříve, jsem  jejím  počítačům  vděčen  za  to,  že  jsem ke spolupráci  se světem  PC v mé  profesi vůbec přistoupil.

 

Hi - fi

Při práci v ateliéru poslouchám hudbu. Hudba  je láska a nekonečná záliba, musí však být  reprodukována  adekvátními  zařízeními, v adekvátních  formátech, prostoru  atd., jinak se z hudby stává nesmyslný hluk. Svým klientům jsem nápomocen  s  výběrem  kvalitní audio techniky napříč  světovými výrobci  a  napříč  možným  i  nemožným  hudebním  formátům.

 

KONTAKT:

 

Pintova 787, Tábor 390 01

tel.: +420 602 388 352

e - mail:l: arch@kozub.cz